(TO, co si vybereš vidět ve světě…)


V nedávné době (ještě před prázdninami) se mi dostal do rukou krásný příběh od Ondry Dejdara ze třeťáku, teď už ze čtvrťáku.

Procvičovali jsme psaní příběhu (Writing – Story) při naší hodině angličtiny. Pamatuji si, že když jsem to dočetla, skoro mi ukápla slza (v dobrém slova smyslu) a zároveň mi blesklo hlavou, že je to a-must-have-to-sharestory (příběh, který se prostě musí sdílet).

Takže sdílím, spíš předávám dál – vám – Ondrův příběh (tedy doufám, že je jeho 😀) o moudrým starci, který nám má připomenout, že vše je pouze o úhlu pohledu daného jedince (a že je to jen na nás, jak si sami vybereme věci vidět a rozumět jim).

(*Poznámka: Vzhledem k tomu, že je příběh v angličtině, stačí na stránce „sjet dolů“, kde je příběh v češtině).


Once upon a time, a wise elderly man lived in a little village. He was indespensable for his healing abilities and wise advice. He didn´t just care about people in his village, every traveler and stranger had an open door and could ask for help.

One day at sunrise, a person came to that village. He wanted to relocate there, but he was wondering if he liked it. So he went to the wise elderly man and asked: „Do you think I will like it here? Are the people nice?“ The elderly man asked back: „What were the people like in the town you came from?“ „They were nasty and greedy, they were cheating and stealing all the time,“ said the traveler. „These are the type of people we have in this village,“ said the elderly man.

A few days later, another newcomer visited the elderly man and asked the same question to which the elderly man replied: „What were the people like in the town you came from?“ The newcomer replied: „They were sweet and lived in peace, they cared for one another.“ „These are the type of people we have in this village,“ said the elderly man.

Whatever you see in the world, the world will see in you. See hope, see good, see love and the world will see that in you.

~ Ondra Dejdar / ST3B ~

(*Note: Corrected for publishing purposes.)


Bylo nebylo, v jedné malé vesnici žil moudrý stařec. Pro vesnici byl nepostradatelný pro své léčivé schopnosti a moudré rady. Nezáleželo mu pouze na lidech z vesnice, každý cestovatel a cizinec měl otevřené dveře a mohl požádat o pomoc.

Jednoho dne za východu slunce, přišel do vesnice cestovatel. Chtěl se tam přestěhovat, ale váhal, zda se mu ve vesnici bude líbit. A tak zašel za starcem a zeptal se: „Myslíte, že se mi tu bude líbit? Jsou tu milí lidé?“ Stařec se ho zeptal: „Jací byli lidé ve městě, odkud jsi přišel?“ „Byli strašní a nenasytní, stále podváděli a kradli,“ řekl cestovatel. „Tak přesně tito lidé žijí v této vesnici,“ odvětil stařec.

O několik dní později, další nově příchozí navštívil starce a zeptal se ho na tu samou otázku, načež stařec odpověděl: „Jací byli lidé ve městě, odkud jsi přišel?“ Nově příchozí řekl: „Byli milí a žili v míru, pečovali jeden o druhého.“ „Tak přesně tito lidé žijí v této vesnici,“ pravil stařec.

To, co si vybereš vidět ve světě, uvidí svět v Tobě. Viz naději, viz dobro, viz lásku a toto vše svět v Tobě uvidí.

(*Poznámka: Upraveno za účely publikování, volný překlad.)

Similar Posts