Od nového roku (čti „školního“) se na naší škole odstartují

nové kurzy ANGLIČTINY.

Název těchto kurzů je „ENGLISH COURSES“.

Primárním cílem těchto kurzů je připravit studenta na mezinárodní zkoušku z anglického jazyka, která oficiálně prokazuje znalosti a schopnosti uchazeče z anglického jazyka na úrovni, o kterou se uchází.

Je výborné tyto zkoušky mít pro svůj budoucí job (zaměstnavatelé na tyto certifikáty dost slyší a někteří z nich je dokonce i vyžadují), nebo pokud se člověk hlásí na univerzitu (certifikáty pomáhají s vysokoškolskými kredity), nebo pokud má člověk ambice učit jak doma (Česko), tak v zahraničí. Možností uplatnění certifikátů je nekonečná.

Tyto zkoušky jsou pod záštitou Cambridge Assessment English, jež je oddělení na The University of Cambridge v Anglii.

Aby uchazeč nemusel letět do Anglie, v (skoro) každé zemi jsou autorizovaná zkoušková centra (z angl. CAMBRIDGE ENGLISH Language Assessment / Authorised Centre), kde se zkoušky konají. Tato centra jsou po celé České republice.


Jaké jsou úrovně?

Úrovně jsou děleny podle mezinárodního referenčního rámce (viz. obrázek).

Zdroj: cambridgeenglish.org

Jaké jsou úrovně našich kurzů?

Od září budou probíhat 2 kurzy a to B1 (příravný kurz na zkoušku B1 Preliminary, dříve známa jako PET) a kurz B2 (přípravný kurz na B2 First, dříve známa jako FCE). V těchto kurzech si studenti zdokonalí především mluvení (Speaking) – jojo, jazyk je především o mluvení, psaní (Writing) – umět napsat email je opravdu potřeba, poslech (Listening) – je hezké, že mluvíš, ale víš, co Ti kdo říká, na co se Tě ptá? a gramatiku (Reading & Use of English) – ta gramatika je prostě potřeba 🙂

Oba kurzy budou probíhat jednou týdně po dobu 90 minut. Tyto kurzy jsou tento rok (školní rok 2021/2022) pouze pro studenty Strojárny (SPŠ Chrudim).


Kdo ty kurzy povede?

Já, Lenka Kopecká. S vedením těchto kurzů mám dlouholeté zkušenosti a baví mě, sama tyto certifikáty mám (úroveň C2) a vím, jak dokáží pomoci jak v osobním, tak profesionálním životě. A to je ten důvod, proč se tyto kurzy pořádají – aby Ti pomohly dosáhnout toho, co chceš.

No a v následujících článcích budou zveřejněny podrobné informace k jednotlivým kurzům.

Peace,

Lenka


Disclaimer: Logo of Cambridge qualifications downloaded from google.com / pictures / cambridgeenglish.org

Similar Posts