Zdravím, Vrtáci,

jak již název sám napovídá, v prostorách Strojárny máme NOVOU UČEBNU, která využívá PLC technologii.

Kde se tyto technologie využívají?

Jak k této učebně Strojárna přišla?

To vše se dozvíte v následujícím článku, který pro vás připravil náš pan učitel Mgr. Stanislav Pleninger.


SPŠ Chrudim byla jednou ze dvou škol Pardubického kraje, která se v uplynulých dvou letech zapojila do projektu Jdeme do toho s Kybernou. Projekt byl zaměřen na implementaci digitálních technologií do výuky, zvyšování kvalifikace pedagogů, a tím i následně kvalitativně vyšší připravenost absolventů pro jejich uplatnění v praxi a celkově na trhu práce. V rámci tohoto projektu byla také vybudována nová učena s PLC technologií s jejím využitím v automatizaci a robotizaci výroby a technickém zabezpečení budov.  

Učebna je vybavena šesti pracovišti řízenými průmyslovým řídícím systémem Tecomat Foxtrot od společnosti Teco a.s Kolín, upraveným pro výukové potřeby jako FOXEE. Tento řídící systém umožňuje programování dle mezinárodních standardů IEC 61161-3 v prostředí Mosaic.

Dvě z těchto pracovišť obsahují manipulační roboty – mechanické učební pomůcky nové generace, umožňující výuku podle principů 4. průmyslové revoluce (Industry 4.0).

Další dvě využívají interaktivní stavebnici chytrého domu, která slouží pro výuku inteligentního řízení technického zařízení budov. Vše od společnosti Smart BIT Hradec Králové.

Na zbývajících dvou pracovištích jsou rozvaděče s nástěnnými ovladači a senzory pro sběrnici CIB od firmy Teco a.s Kolín.

Učebna bude využívána studenty oborů Mechatronika a Strojírenství a žáky učebního oboru Mechanik elektronických zařízení v předmětech řízení, mechatronika, automatizace, číslicová technika, měření a diagnostika. Součástí vybavení učebny je i 3D tiskárna na které mohou žáci tisknout modely vytvořené 3D CAD softwarem.

To vše by mělo také přispět k větší spolupráci mezi školami a firmami tak, aby studenti co nejvíce pracovali s technickým vybavením, se kterým se setkají v reálném životě.

Přejeme vám, ať se vám nová učebna co nejvíce líbí a zároveň, ať z ní „vymáčknete“, co se dá! 😉

Mějte se parádnicky,

Lenka

Similar Posts