Ahoj Vrtáci,

určitě jste si všimli informačních tabulí při průchodu do tělocvičny. Je na nich zaznamenána historie naší školy s ohledem na její absolventy. Abychom informace z tabulí nenechávali pouze kolemjdoucím, přinášíme vám je on-line na VRTÁKOVI. Autorem informačních tabulí je Ing. Vlastislav Smutný.

Naše škola

Původní budova školy v Pardubicích v roce 1938 vypadala takhle  

Uvedení letci (v dalších dílech článku) vystudovali  před Druhou světovou válkou, která proběhla v létech 1939 až 1945. Škola byla ještě tehdy v Pardubicích, na náměstí Čs. legií.

Československý válečný kříž 1939 – 1945

Všichni tři zmínění (v dalších dílech článku) absolventi Pardubické průmyslovky byli, kromě jiných ocenění, minimálně jednou vyznamenáni československým válečným křížem.

Pokračování příště 🙂

Similar Posts