Žáci a učitelé Strojárny i tento rok (jako tomu bylo v roce předešlém) navštívili spojenou školu v Martině v rámci ERASMU+, který byl spolufinancován z programu Evropské unie.


O PROJEKTU

Název: Rozšíření odborných kompetencí žáků v programu Heidenhain u CNC řízených strojů a inovace strojírenských vzdělávacích programů.

Projekt je zaměřený na žáky čtyřletých strojírenských maturitních oborů (strojírenství, mechanik strojů a zařízení) na Střední průmyslové škole v Chrudimi a učitele odborných předmětů a odborného výcviku

Žáci se seznámili s technickými parametry programovacího systému Heidenhain, jeho provozními režimy, obsluhou řízení v ručním režimu, naučili se orientovat ve struktuře programu, pracovat se soubory a nástroji. Zvládli upínaní nástrojů, měření nástrojů, nastavení nulového bodu obrobku, technologii oboustranného obrábění na tří-osém stroji, frézovaní závitů, tvorbu náročnějších kontur volnoobrysovým programováním, tvorbu a využívaní podprogramů a také práci s katalogy nástrojů a určování technologických podmínek obrábění. Cílem projektu bylo rozšíření odborných kompetencí účastníků stáže. Z hlediska obecnějších cílů vedl tento projekt k zlepšení motivace žáků ke studiu, k získávání dovedností a kvalifikace, které podporují osobní rozvoj, schopnost uplatnění v zaměstnání a účast na evropském trhu práce. Dalším pozitivem bylo zvýšení kvality odborného vzdělávání a přípravy a přitažlivosti technického vzdělání obecně. V neposlední řadě bylo cílem vyzkoušet a aplikovat ECVET v našem oboru vzdělávání.

Pro pedagogické pracovníky bylo při stínování přínosem seznámení se s know – how Spojené školy Martin, která vyučuje sváření a pálení plazmou a má v tomto oboru letité zkušenosti a kvalitní odborné zázemí. Získané zkušenosti účastníci předali ostatním kolegům a aplikovali je do výuky jednat teoretické části ale do části praktické při hodinách odborného výcviku. Pedagog působící na partnerské škole, který celou aktivitu odborně zastřešovat je zkušený odborník v dané profesi. Je držitelem řady certifikátů, jako je evropský a mezinárodní svářecí technolog, zkušební komisař pro mezinárodní zkoušky svářečů podle ČSN ISO 9606 – 1, Auditor pro systémy kvality podle normy ČSN ISO 38342, a lektor sváření působící nejen na Slovensku ale i v České republice.

Similar Posts